dijous, 24 d’abril de 2008

L’empresa Tecnatom, encarregada de mesurar la possible afectació per partícules radioactives als escolars de Girona, està participada en un 45% per EN

Tecnatom és una empresa multinacional participada en un 45% per ENDESA, un 30% d’IBERDROLA i un 15% d’UNION FENOSA, i que té com a clients totes les centrals nuclears de l’Estat i també ENRESA. Entre els seus múltiples serveis al sector nuclear es troba la dosimetria personal, a través de dues unitats mòbils que compten amb comptadors de radioactivitat corporal. Tecnatom també s’encarrega de la calibració d’aparells i mesura de radioactivitat corporal a l’interior de les centrals nuclears.
també es posa en dubte la fiabilitat dels resultats dels mesuraments fets a l’interior de la central d’Ascó, a la vista de l’aparició de partícules radioactives en un camió provinent d’Ascó i amb destí a una deixalleria de Reus. És absolutament impensable que, en el cas de demostrar-se allò que tots els indicis apunten, el camió de runa i ferralla no hagués donat positiu en el control que, obligatòriament, hauria d’haver passat abans d’abandonar la central. Això també comportaria responsabilitats per nous i flamants càrrecs directius d’ANAV i qüestionaria, un cop més, l’efectivitat dels mecanismes d’inspecció i control del CSN